Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) và Hội Doanh Nghiệp quận Tân Phú đã đến thăm và chúc tết  giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

Một số hình ảnh Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) đến thăm và chúc tết  giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY):

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

 

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

Cảm ơn Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) đã đến thăm và giao lưu cùng Viet Dong Hai Elevator ( Thang máy  INFINITY)

 

Hình ảnh Hội Doanh Nghiệp quận Tân Phú đã đến thăm và chúc tết 2019:

Hội Doanh Nghiệp quận Tân Phú đã đến thăm và chúc tết

Hội Doanh Nghiệp quận Tân Phú đã đến thăm và chúc tết


Liên hệ để được tư vấn miễn phí,

Hotline: 0909944241 – 0934095886

Email: thangmay888@gmail.com

Website: http://www.thangmayinfinity.com